• دفتر مقام معظم رهبری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
 • وزارت کشور
 • درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران
 • درگاه خدمات ایران مردم
 • خدمات الکترونیک استان یزد
 • نقشه شهر یزد
 • سامانه پاسخگویی 137
 • عوارض نوسازی
 • عوارض خودرو
 • کارتابل تحت وب
 • کاوشگر املاک
 • سامانه جست وجوی متوفیات
 • سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • سازمان مدیریت پسماند
 • سازمان پارکها و فضای سبز
 • سازمان میادین میوه و تره بار
 • سازمان فرهنگی ورزشی
 • سازمان رفاهی تفریحی
 • سازمان آرامستانها