ph آب چیست و نقش آن در آب آشامیدنی

ph آب چیست و نقش آن در آب آشامیدنی

ph واحد بین المللی اندازه گیری است که با استفاده از آن می توان مقدار اسیدی بودن آب را تخمین زد.این واحد اندازه گیری مقداری بین 0 تا 14 دارد که زیر 7 نشان از اسیدی و 7 نشان دهنده خنثی و بالای 7 نشاندهنده قلیایی بودن دارد.

سئوال: چرا ph آب مهم است؟آبی که دارای ph پائین باشد (زیر 7) قابلیت تجزیه پذیری مواد در آب بیشتر خواهد بود  یا بعبارتی هنگام عبور از لوله های آب به دلیل اسیدی بودن اقدام به تجزیه لوله آب نموده  و مواد را راحتر حل کرده و باعث به خطر انداختن جان و سلامت افرادی که از آن استفاده می کنند خواهد بود.

یکی از راحت ترین راه ها برای حل کردن مشکل اسیدی آب ، استفاده از فیلتر های قلیایی است. این فیلتر دارای موادی مثل کربنات کلسیوم یا اکسید منیزیوم و در برخی موارد شامل هردوی این مواد است که با استفاده از آن ها ph آب را به حالت عادی یعنی 7 یا 7.5 می رساند تا قابل استفاده باشد