معرفی معاون خدمات شهری


حمید رضا رحیمدل

اهداف و وظایف:
- سیاستگذاری،برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان
- برنامه ریزی و نظارت بر حفظ و بهبود محیط زیست
- سیاستگذاری،برنامه ریزی،نظارت بر رفع تخلفات شهری
- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر