اتصال منبع ذخیره آب میدان شهدای حج به خط لوله چاه غدیر

اتصال منبع ذخیره آب میدان شهدای حج به خط لوله چاه غدیر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در ادامه عملیات لوله گذاری به منظور جداسازی شبکه آب خام از آب شرب، منبع ذخیره آب میدان شهدای حج، به چاه غدیر متصل گردید.

رسولی رئیس سازمان در این باره گفت: با توجه به اهمیت تامین آب مورد نیاز جهت حفظ و توسعه فضای سبز و در راستای سیاست های این سازمان در خصوص حذف کنتور آب شهری و استفاده از آب خام جهت آبیاری فضای سبز، عملیات حفاری و لوله گذاری خیابان شهید شریف(وکیل) توسط پیمانکار و با نظارت حوزه معاونت سیما و منظر انجام شد.

وی در ادامه افزود: پروژه مذکور با استفاده از لوله پلی اتیلن 125و با اعتباری بالغ بر 660 میلیون ریال اجرا و خط انتقال آب چاه غدیر را به مخزن میدان شهدای حج متصل نمود که با اجرای آن، سه کنتور آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز حذف گردید و سیستم آبیاری فضای سبز میادین شهدای حج، احسان، مثلثی های اطراف و همچنین بلوارهای امام حسین (ع) و زیتون به شبکه آب خام متصل شد.