اجرای آبیاری قطره ای بطول بیش از 11.000 متر در فضای سبز

اجرای آبیاری قطره ای بطول بیش از 11.000 متر در فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای سیاست های سازمان در خصوص صرفه جویی در مصرف آب، سیستم آبیاری قطره ای بطول بیش از 11.000 متر لوله گذاری در بخشی از فضای سبز مناطق 1 و 2 اجرا گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان با اشاره به اینکه بحران کم آبی سال های گذشته در کشور و بخصوص شهر یزد سبب شده تا با مشکلات جدی کم آبی مواجهه شویم گفت: مصرف صحیح منابع آبی در آبیاری فضای سبز یکی از سیاست های اصلی سازمان و راهکارهای بهینه در پارک ها و فضای سبز می باشد که به همین منظور لوله گذاری آبیاری قطره ای  در بخشی از  فضای سبز مناطق 1 و 2 انجام شده است.

وی در ادامه افزود: بدین منظور به میزان 300 متر حفاری و لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در فضای سبز ابتدای بلوار استقلال جهت اتصال به شبکه آب خام از طریق مخزن ذخیره آب خیابان انقلاب و 11.000 متر لوله گذاری قطره ای در فضای سبز پارک های حسن آباد، سالمندان، اختر و دانشجو اجرا گردید.