اجرای عملیات شستشوی درختان سطح شهر

اجرای عملیات شستشوی درختان سطح شهر

رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: به منظور دفع آفات نباتی و جلوگیری از طغیان شته ها و سلامت و زیبایی درختان، عملیات شستشوی درختان در سطح شهر در حال اجرا می باشد.

رسولی با اشاره به حفظ و اهمیت درختان از انواع آفات و کنترل بیماری ها گیاهی گفت هر ساله با گرم شدن هوا، عملیات شستشوی درختان سطح شهر اجرا می گردد و امسال نیز عملیات شستشوی درختان معابر اصلی شهر با صابون گیاهی پالیزین هر شب از ساعت 12 شب تا 6 صبح در حال انجام می باشد.

وی در ادامه یادآور شد: شستشوی درختان با صابون گیاهی پالیزین در از بین بردن آفات و زدودن چربی و گرد غبار بر روی برگ درختان تاثیر گذار بوده و این عمل باعث افزایش سطح سلامت و زیبایی درختان، ایجاد سرسبزی و طراوت، حفظ و احیای فضای سبز می شود.