اجرای عملیات لوله گذاری در فضای سبز منطقه 4

اجرای عملیات لوله گذاری در فضای سبز منطقه 4

به گزرش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، عملیات لوله گذاری به منظور تغییر روش آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار( قطره ای) در فضای سبز مطقه 4 اجرا گردید.

صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با بیان این خبر گفت: به منظور نگهداری بهینه از فضاهای سبز شهری وهمچنین صرفه جویی در مصرف آب و در راستای جداسازی آب خام از آب شرب و ارتقا و توسعه شبکه آبیاری فضای سبز، عملیات لوله گذاری و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار(بابلر) در مسیر فضای سبز رفوژ میانی و حاشیه بلوار های منطقه 4 اجرا گردید.

وی گفت: اجرای این عملیات با لوله گذاری بطول مسیر 3000 متر ،  حذف سیستم آبیاری غرقابی و تانکری را در پی دارد که با اجرای سیستم تحت فشار، توسعه و بهبود فضای سبز مذکور را شاهد خواهیم بود.