اجرای عملیات لوله گذاری و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان

اجرای عملیات لوله گذاری و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، عملیات لوله گذاری جهت توسعه شبکه آب خام فضای سبز و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبرگفت: در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی و نیز حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز، عملیات لوله گذاری جهت انتقال آب چاه میدان ابوالفضل به مخزن فضای سبز بلوار آزادگان  بطول 500 متر با استفاده از لوله 63 پلی اتیلن اجرا گردید.

گفتنی است با انجام این طرح ، دو عدد کنتور آب شرب شهری از سیستم آبیاری فضای سبز حذف گردید.