نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای عملیات کاشت نهال و واکاری در فضای سبز شهر

اجرای عملیات کاشت نهال و واکاری در فضای سبز شهر


اجرای عملیات کاشت نهال و واکاری در فضای سبز شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری به منظور توسعه فضای سبز شهر، کاشت و واکاری گونه های مختلف گیاهی در بلوار ها و پارکهای شهر اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان در این باره اظهار داشت: با توجه به رسالت سازمان در راستای توسعه فضای سبز شهر ، عملیات کاشت انواع درخت از نوع گونه های کم آب خواه در فضاهای سبز شهر آغاز و در حال انجام است.

وی افزود: تا کنون واکاری و کاشت درخت در فضای سبز بلوار جوان، آیت ا...خامنه ای، دانشگاه، شهدای گمنام، صیاد شیرازی، فضیلت، ابن سینا، بهمن، شیخ صدوق، 30 متری امامشهر، خیابان شهدای کسنویه، فضای سبز زیتون، فضای سبز سرو صدف، پارکهای بینش 2، مدیران و مهرآوران انجام گرفته  و در ادامه بلوار مناجات ، طراوت ، محمد تقی بافقی و دیگر مکانها در دستور کار قرار دارد که با فراهم شدن مقدمات آن صورت خواهد گرفت.