نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای پروژه لوله گذاری و آبرسانی به بوستان دوچرخه ها

اجرای پروژه لوله گذاری و آبرسانی به بوستان دوچرخه ها


اجرای پروژه لوله گذاری و آبرسانی به بوستان دوچرخه ها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز و به منظور فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت بوستان دوچرخه ها، در اولین گام عملیات لوله گذاری و آبرسانی به بوستان مذکور توسط این سازمان در حال انجام می باشد.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: محل در نظر گرفته شده برای احداث بوستان دوچرخه ها در جاده کنارگذر یزد و مجاور پل تقوی می باشد و با اجرای این پروژه  علاوه بر استفاده بهینه از منابع آبی موجود و افزایش کیفیت آبیاری درختان ، این مسیر از آبیاری بوسیله تانکر خارج و به شبکه آب خام متصل می گردد .

لازم به ذکر است در عملیات فوق، از 3000 متر لوله 63 و 1500 متر لوله 110 پلی اتیلن استفاده شده است.