نمایشگر دسته ای مطالب

احداث فضای سبز بوستان شیخداد

احداث فضای سبز بوستان شیخداد


احداث فضای سبز بوستان شیخداد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز ، فضای سبز بوستان جدیدالاحداث شیخداد در مساحتی بالغ بر 3000 متر مربع با کاشت بیش از 100 نهال از انواع توت مجنون، یاس هلندی، زیتون، سنجد، نارنج و ... و  انواع گل های دائمی و فصلی احداث گردید.

لازم به ذکر است در اجرای پروژه مذکور، به میزان 250 متر مکعب خاکریزی وتسطیح  و جهت تامین آب مورد نیاز فضای سبز 200 متر لوله گذاری صورت گرفته است.