ادامه توسعه شبکه آبیاری فضای سبز

ادامه توسعه شبکه آبیاری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور توسعه شبکه آبیاری فضای سبز، لوله گذاری بلوار فراز بطول 4500 متر اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در گستره زندگی شهر نشینی، ایجاد فضاهای سبز وسیع از نیازهای ضروری سطوح مختلف شهری به حساب می آید و برنامه ریزی به منظور توسعه فضای سبز شهری نیازمند رعایت معیارها و استانداردها و فراهم نمودن منابع آبی مورد نیاز می باشد که عملیات لوله گذاری و توسعه انشعابات آبیاری بلوارها از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا می باشد.

وی تصریح کرد: به منظور تامین آب فضای سبز بلوار فراز، با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال، مسیری به طول 4500 متر لوله گذاری و انتقال آب از مخزن جنب باشگاه سوارکاری انجام شد.