ادامه عملیات انتقال آب خام به شبکه آب فضای سبز

ادامه عملیات انتقال آب خام به شبکه آب فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، با توجه به سیاست کلی سازمان در جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، عملیات حفر و لوله گذاری جهت انتقال آب خام به بخشی از فضای سبزشهر اجرا شد.


صفدر پور رئیس سازمان با اشاره به اینکه بحران کم آبی سالهای گذشته در کشور سبب شده است تا مشکلاتی در آبیاری فضای سبز بوجودآید، گفت: مصرف بهینه  منابع آبی برای آبیاری فضای سبز و مدیریت مصرف صحیح آب یکی از سیاست های اصلی سازمان می باشد که در همین راستا سازمان به منظور حذف تانکر و همچنین حذف کنتور آب شرب  و استفاده از آب خام در آبیاری فضای سبز، حفاری و لوله گذاری بخش های دیگری از فضای سبز شهر را اجرا کرد.

وی افزود: در ادامه طرح انتقال آب خام به شبکه آبیاری فضای سبز که از مدتها پیش اجرا گردیده، فضای سبزپارک باغ ملی و ابتدای بلوار شهید صدوقی، چهارراه  سلمان، میدان شهدای محراب و میدان کسنویه به شبکه انتقال آب خام متصل گردیدند.

صفدر پور اضافه کرد: درعملیات فوق، به طول 300 متر با لوله 110، 125 و 160 از نوع پلی اتیلن استفاده گردید و اتصال آبیاری بخش های باقیمانده فضای سبز به شبکه آب خام در ادامه پروژه و در دست اقدام می باشد.