نمایشگر دسته ای مطالب

ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای فضایی

ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای فضایی


ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای فضایی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور پاکسازی سیمای شهرازآلودگی و آشفتگی های بصری و ساماندهی تابلوها، ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در حال اجرا می باشد.

رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به اینکه نصب تابلوهای غیرمجاز در سطح شهر باعث ایجاد اغتشاش بصری و آسیب به سیما و منظر شهری شده گفت: این سازمان در راستای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و حذف تابلوهای غیرمجاز، علاوه بر اطلاع رسانی، با اخطار کتبی به مالکان و در صورت عدم جمع آوری توسط صاحبان آن،  این سازمان با اخذ مجوز از مقام قضایی راساً اقدام به جمع آوری تابلوهای غیرمجاز می نماید.

وی افزود: عملیات ساماندهی و جمع آوری تابلوهای فضایی وپرچمی ازسال قبل آغاز و این سازمان در ادامه عملیات مذکور، از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 300 اخطار کتبی صادر، که تعدادی از تابلوهای مذکور پس از اخطار کتبی و عدم جمع آوری توسط مالکان توسط سازمان جمع آوری گردید.