ادامه پاکسازی دیوار نویسی های سطح شهر

ادامه پاکسازی دیوار نویسی های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، ادامه عملیات پاکسازی دیوار نویسی های سطح شهر به منظور حذف آلودگی های بصری و ایجاد منظر زیبای شهری انجام می شود.

 صفدرپور رئیس سازمان با بیان این خبر گفت: دیوار نویسی های سطح شهر علاوه بر ایجاد آلودگی بصری و نازیبایی چهره شهر، نمونه بارز تخلف، سودجویی و رعایت نکردن حقوق شهروندی است و این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون شهرداری ها، تبلیغات بر روی دیوار ها و در معابر به جز اماکنی که شهرداری  آنها را مجاز شناخته است ممنوع می باشد.

وی در ادامه  افزود: عملیات پاکسازی دیوار نویسی ها که از سال گذشته آغاز که طی چند نوبت گذشته نیز اجرا گردید و در ادامه این پروژه، پاکسازی دیوارهای بلوار فرودگاه ، بلوار جمهوری، خیابان سلمان، بافت تاریخی، ورودی های سطح شهر و ... با مساحت تقریبی 60000 متر مربع با رنگ نیم پلاستیک کاهگلی اجرا می گردد.