آشنایی با برخی اصطلاحات مدیریت زیست محیطی

آشنایی با برخی اصطلاحات مدیریت زیست محیطی

رشد وتوسعه پایدار فعالیت های بشر، متاثر از میزان پایداری در سیستم های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی است. امروزه برنامه ریزی جهت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایدار ، به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بشر تبدیل شده است. در صورت عدم توجه به این اصل ، ذخائر طبیعی ، زیستگاه های حیات وحش و میراث های فرهنگی که متعلق به جامعه و تمامی نسل ها بوده نابود خواهد شد.هرمحصولی که از کارخانه  تولید می شود یا اصلی هست یا فرعی.اصلی که همان تولید است و فرعی مثل آلودگی هوا،پسابها و پسماندها.هدف مدیر زیست محیطی مدیریت محصولات فرعی است بطوریکه هرمدیری که بگوید محصولات فرعی را به چرخه اصلی تولید برگردانده به او مدیر iso می گویند.  iso9000یعنی شاخص کیفیت محصول.iso14000یعنی استاندارد محیط زیست.iso18000یعنی علاوه بر نگاه به تولید ،به ایمنی،بهداشت و محیط زیست کارگران توجه داشتن و این همان توسعه پایدار است.یا به عبارتی دیگر علاوه بر فکر نسل امروز به فکر فردا بودن .آینده را امروز دیدن