نمایشگر دسته ای مطالب

اعلام نتایج فراخوان مسابقه طراحی المان ومحوطه میدان شهید بهشتی

اعلام نتایج فراخوان مسابقه طراحی المان ومحوطه میدان شهید بهشتی


اعلام نتایج فراخوان مسابقه طراحی المان ومحوطه میدان شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبز شهر جهانی یزد پس از برگزاری مسابقه ملی طراحی المان ومحوطه میدان شهید بهشتی وطی  5 مرحله جلسات داوری بیانیه ای را به شرح ذیل  منتشر کرد:

به لطف خدا وهمت و همراهی خیل هنرمندان با استقبال مثال زدنی، شاهد برگزاری مسابقه ملی طراحی المان و محوطه میدان شهید بهشتی بودیم و حرکتی شریف و فرهنگی که توسط جوانان برومند و دوستدار فرهنگ وهنر این سرزمین، آن هم با تکیه بر پشتوانه عشق و توان هنرمندان انجام پذیرفته، امید تداوم برای تحقق اهداف این رویداد که همان امکان عرضه و معرفی هنرمندان و نیز شناساندن هر چه بیشتر شهر جهانی یزد باشیم.  

هیئت داوران ضمن سپاس از تمامی هنرمندان شرکت کننده درفراخوان مسابقه طراحی المان ومحوطه میدان شهید بهشتی پیرامون موضوع و محورهای مورد اجماع هیات داوران طی 5 جلسه کارشناسی و بحث و بررسی، با اذعان به پیچیدگی و دشواری موضوع و بستر طراحی نتیحه داوری مسابقه مذکور را اعلام می دارد.

آثار دریافتی، ظرفیت ها و مولفه های مورد نظر هیات داوران را جهت ادامه کار و تعیین رتبه های اول تا سوم احراز ننموده اند، در عین حال 9 اثر به ترتیب آرا کدهای ذیل شایسته تقدیر شناخته شدند، لذا بنا به نظر هیات داوران ، علاوه بر لوح تقدیر و گواهی شرکت در مسابقه، جوایز نقدی به شرح جدول ذیل تعیین می گردد.

ردیف

کد

اسم

جایزه

ردیف

کد

اسم

جایزه

1

48

سمیه مصلح آبادی فراهانی

لوح تقدیر و 20میلیون تومان جایزه نقد

6

58

رضا حاجی پور

سید امیر محمد حبیب زاده

محمد علیزاده

لوح تقدیر و 8 میلیون تومان جایزه نقد

2

59

سید امیر محمد حبیب زاده

محمد علیزاده

سمیه عطایی یزد

لوح تقدیر و 16میلیون تومان جایزه نقد

7

51

سمانه رضائی شهرکی

فائزه بابایی نیا

یاسمین پرکار

زهره خزاعی

لوح تقدیر و 8 میلیون تومان جایزه نقد

3

36

مهدی رمضانی

لوح تقدیر و 12میلیون تومان جایزه نقد

8

67

علی نجم آبادی

لوح تقدیر و4 میلیون تومان جایزه نقد

4

70

محمد مظفری زاده

لوح تقدیر و 8 میلیون تومان جایزه نقد

9

5

لیلا حجت

لوح تقدیر و4 میلیون تومان جایزه نقد

5

63

سهیلا شیخ علیشاهی

سید محسن حسینی

لوح تقدیر و 8 میلیون تومان جایزه نقد