آغاز عملیات اجرایی احداث پارک دوچرخه ها در یزد

آغاز عملیات اجرایی احداث پارک دوچرخه ها در یزد