نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز فضاسازی شهر در استقبال از نوروز ، با رویکرد یزد 1400-یزد آرزوها

آغاز فضاسازی شهر در استقبال از نوروز ، با رویکرد یزد 1400-یزد آرزوها


آغاز فضاسازی شهر در استقبال از نوروز ، با رویکرد یزد 1400-یزد آرزوها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز به منظور فضاسازی سطح شهر و استقبال از نوروز 1400، عملیات زیباسازی فضای سبز شهر آغاز گردید.

رسولی رئیس سازمان با اشاره به شروع آمادگی فضای سبز شهر در استقبال از نوروز 1400 گفت: با توجه به اینکه فصل بهار آغاز طراوت و شادابی در طبیعت بخصوص فضای سبز می باشد که در همین راستا فضاسازی، زیباسازی ، گلکاری و طراحی های خلاقانه در فضاهای سبزشهر و در جهت زیباسازی هر چه بیشتر شهری در فصل بهار و استقبال از نوروز 1400تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: در استقبال از نوروز امسال با شعار یزد1400 – یزد آرزوها، فضاهای سبز مثلثی میدان شهدای محراب، سه راه آزادشهر، میدان تمدن و ...و نیز رنگ آمیزی آبنماهای پارک هفتم تیر، پارک آزادگان ، پل های زیرگذر سطح شهر اجرا گردیده که تا پایان سال جاری برنامه های دیگر سازمان نیز اجرا وبه بهره بهره برداری خواهد رسید .

رئیس سازمان همچنین افزود : نوروز امسال نیز مانند سالهای گذشته ولی  باحجم وکیفیت بیشتر مکانهایی رصد شده والمان های ویژه نوروزی متناسب با مکانهای مختلف درنظر گرفته شده وکارهای بسیار زیبا با همکاری مشاوران، پیمانکاران و همکاران سازمان سیما ومنظر و فضای سبز درسطح شهر اجرا خواهد شد.