نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز مطالعات و طراحی بوستان دوچرخه ها

آغاز مطالعات و طراحی بوستان دوچرخه ها


آغاز مطالعات و طراحی بوستان دوچرخه ها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در راستای اهداف نشاط اجتماعی، توسعه ورزش های همگانی و اهداف شهر فعال، مطالعات و طراحی 40 هکتاری بوستان دوچر خه ها واقع در اراضی جاده یزد-تفت جنب پل تقوی آغاز گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل پاک و انسان محور گفت: با توجه به نقش و تاثیرگذاری حمل و نقل شهری در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، این سازمان با هدف اشاعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل پاک و نیز بهره برداری از مسیر سلامت در بین شهرهای یزد و تفت، بوستان دوچرخه ها واقع در جاده یزد-تفت جنب پل تقوی با مساحتی بالغ بر 40 هکتار بعنوان یکی از مقاصد آن مسیر انتخاب و انجام امور مربوط به حوزه های متنوع شهر دوچرخه ها به شهروندان عزیز خدمات مطلوبی را ارائه می نماید.

وی افزود: قرارداد مطالعات و طراحی بوستان مذکور منعقد گردید که پس از تایید طرح نهایی و تامین اعتبار ریالی اجرایی خواهد شد.