نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز نصب تابلو شناسایی معابر شهری فاقد نام

آغاز نصب تابلو شناسایی معابر شهری فاقد نام


آغاز نصب تابلو شناسایی معابر شهری فاقد نام

در راستای بهبود وضعیت شناسایی معابر شهری، تعداد 2000 عدد تابلوهای دیوار کوب معابر و 250 عدد تابلو دیوارکوب تصویری شهدا تهیه و مراحل نصب آن آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبز در راستای رفع مشکلات شناسایی برخی معابر بدلیل عدم نامگذاری به واسطه گسترش و توسعه شهر و دسترسی آسان شهروندان به معابر، با تلاش معاونت سیما و منظر سازمان، ساخت تابلوی دیوارکوب معابر فاقد نام از جمله معابر شهرک طوبی فاز 2 و 3، شهرک مشاغل فنی، شهرک پردیس و ... پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به تعیین نام در کمیسیون نامگذاری اقدام و نصب تعداد 2000 عدد  تابلوهای دیوارکوب معابر شهری فاقد نام در مناطق مذکور و سطح شهر آغاز گردید.

سرپرست معاونت سیما و منظر گفت: همزمان با عملیات فوق، نصب تابلوهای تصویری شهدا نیز به تعداد 250 عدد بصورت دیوارکوب در معابر شهری و نیز جایگزین نمودن تابلوهای فرسوده و مفقود شده معابرشهری با تابلوهای جدید نیز در حال اجرا می باشد.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت شناسایی معابر فاقد تابلوی نامگذاری می توانند با ارائه درخواست به سازمان و یا تماس با سامانه 137 شهرداری، موضوع را به سازمان اطلاع داده تا نسبت به تهیه تابلو و نصب آن اقدام لازم صورت گیرد.