افزایش سرانه فضای سبز با احداث پارک نسترن

افزایش سرانه فضای سبز با احداث پارک نسترن

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور افزایش سرانه و بهبود کیفی فضای سبز شهر یزد، فضای سبز پارک جدیدالاحداث نسترن واقع در بلوار پاسداران اجرا گردید.

صفدر پور رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز با اعلام این خبر اظهار داشت: احداث پارکهای محله ای از جمله برنامه هایی است که می توان در راستای شاداب سازی روحیه شهروندان انجام داد که این اقدام، زمینه های مساعد و مناسبی را برای تفریح و سرگرمی اهالی و خانواده ها فراهم می کند.

وی گفت: پارک نسترن واقع در بلوار پاسداران با مساحتی بالغ بر 6،500 متر مربع می باشد و جهت ایجاد فضای سبز آن تعداد 700 اصله درخت و درختچه از انواع گونه های همیشه سبز، خزان کننده و مقاوم به خشکی و شوری کاشته شد ه و در بین آنها از گونه های مثمر و دارویی نیز استفاده گردیده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز در ادامه افزود: جهت تامین آب مورد نیاز فضای سبز پارک مذکور از دومخزن با حجم 13،000 متر مکعب استفاده گردیده و با انجام 5،000 متر لوله گذاری  با روش آبیاری تحت فشار قطره ای،  فضای سبز پارک آبیاری می گردد.