نمایشگر دسته ای مطالب

اقدامات مختلف ستاد تسهیلات نوروزی با محور رعایت عدالت درسطح شهر در حال انجام است .

اقدامات مختلف ستاد تسهیلات نوروزی با محور رعایت عدالت درسطح شهر در حال انجام است .


اقدامات مختلف ستاد تسهیلات نوروزی با محور رعایت عدالت درسطح شهر در حال انجام است .

جعفرامین مقدم معاون خدمات شهری به همراه سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه 2و سید علیرضا رسولی رییس سازمان سیما منظر ضمن بازدید از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات ستاد تسهیلات ،از پاکبانان و نیروهای طرح محله به محله در منطقه 2 تقدیر و تشکر نمود.

جعفر امین مقدم خاطر نشان کرد : اقدامات مختلف ستاد تسهیلات از جمله طرح پاکسازی محله به محله ،ساماندهی معابر، ایجاد نوروزگاه ،گلکاری هاو رنگ آمیزی ها به صورت یکنواخت و گسترده درسطح شهر با محور رعایت عدالت در اقدامات ستاد در حال انجام است.

معاون خدمات شهری همچنین همکاری و همراهی مدیران مناطق وروسای سازمانها را در فرایند اقدامات استقبال باشکوه از نوروز 1400بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت : با همت و تلاش مضاعف سعی داریم تا ایام عید نوروز برای همشهریان ماندگار شده و همچون همیشه در شادی های شهروندان سهیم باشیم .