نمایشگر دسته ای مطالب

اقدامی دیگر از حوزه معاونت خدمات شهری (سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری)

اقدامی دیگر از حوزه معاونت خدمات شهری (سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری)


اقدامی دیگر از حوزه معاونت خدمات شهری (سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری)

با هدف ایجاد جلوه بصری زیبا در حاشیه میدانهای سطح شهر ، طراحی های نوین و خلاقانه در حاشیه میدان ریاضی یزد  به اجرا در آمد.یزدانی مسئول فضای سبز منطقه سه با  اعلام این خبر افزود: با توجه به نوع اقلیم و کمبود آب شهر یزد و به منظور کاهش سطح چمن و همچنین کمبود مناظر طبیعی مورد نیاز، گام جدیدی را با استفاده از منابع موجود و گونه های گیاهی متناسب با این اقلیم در جهت ایجاد جلوه های زیبای بصری و شبیه سازی مناظر طبیعی برداشته ایم.