اقدامی دیگر از حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزد///نخستین سمپوزیوم خشت خام

اقدامی دیگر از حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزد///نخستین سمپوزیوم خشت خام