آماده سازی بستر کاشت گل در گلخانه سازمان

آماده سازی بستر کاشت گل در گلخانه سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، بیش از 4000 متر مربع زمین در گلخانه سازمان به منظور بذرکاری انواع گل آماده و کشت گردید.

رسولی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 87.000 گلدان انواع گل فصلی از جمله از آفتابی، بو مادران، به لیمو، اطلسی مکزیکی، اطلسی ایرانی، آهار، اختر، آنادورا، رعنا زیبا، عشقه و ... جهت توزیع و کاشت در فضای سبز مناطق پنجگانه توسط گلخانه سازمان تولید و در سطح شهر استفاده گردیده و 130.000 گلدان نیز آماده توزیع و کاشت می باشد.

وی افزود: گلخانه سازمان جهت تولید و آماده سازی گل جهت کاشت فصول بعدی، مساحتی به وسعت 4000 مترمربع را آماده کاشت و بستر سازی کرده است.