نمایشگر دسته ای مطالب

امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن متخصصان فضای سبز ومنظر ایران و سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرجهانی یزد

امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن متخصصان فضای سبز ومنظر ایران و سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرجهانی یزد


امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن متخصصان فضای سبز ومنظر ایران و سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرجهانی یزد

سید علیرضا رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد از امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن متخصصان فضای سبز ومنظر ایران واین سازمان خبرداد و افزود: این تفاهم نامه باهدف ایجاد وگسترش همکاری متقابل بین انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران وسازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد منعقد گردید و اظهار امیدواری کرد با امضای این تفاهم نامه، طرفین حداکثر تلاش خود را جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده بکار گیرند.

وی اظهار داشت: از محورهای اصلی این تفاهم نامه بهره مندی طرفین از ظرفیت های علمی- حرفه ای و نهادی یکدیگر در راستای دستیابی اهداف مشترک و نیز همکاری متقابل درایجاد ارتباط سازنده با دستگاه های متولی حوزه مدیریت شهری و فعالان علمی وفرهنگی می باشد.

این مقام مسوول افزود: با انعقاد این تفاهم نامه سعی خواهد شد تا به منظور معرفی شهریزد درسطح ملی و بین المللی به عنوان شهری با منظر فرهنگی ممتاز که دارایی های فرهنگی– طبیعی آن  به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده از طریق همکاری با نهادهای بین المللی مانند فدراسیون بین المللی معماران منظر (ایفلا) و ایکوموس شناسانده شود.