نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب 17 طرح برتر درمرحله اولیه داوری مسابقه طراحی المان و محوطه شهید بهشتی

انتخاب 17 طرح برتر درمرحله اولیه داوری مسابقه طراحی المان و محوطه شهید بهشتی


انتخاب 17 طرح برتر درمرحله اولیه داوری مسابقه طراحی المان و محوطه شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، مرحله نخست ارزیابی و داوری آثار ارائه شده درمسابقه طراحی میدان و المان شهید بهشتی با حضور داوران برگزار گردید و 17 طرح از بین 76 شرکت کننده برگزیده شدند.

رسولی رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز  با اشاره به برگزاری فراخوان مسابقه طراحی میدان و المان شهید بهشتی در نیمه دوم آذرماه سال جاری گفت: پس از ارزیابی جامع 76 طرح واصله، 17 طرح برگزیده دور اول ازسوی داوران به مرحله بعد راه یافتند .

وی خاطرنشان کرد: در ادامه پس از تحلیل امتیازها و شاخص های ارزیابی کامل تر، 5 طرح برگزیده برای ساخت ماکت و یا روش دیگر پیشنهادی توسط داوران، برای مرحله بعدی معرفی خواهد شد.