نمایشگر دسته ای مطالب

انفجار مهيب در منزل مسکونی به خیر گذشت

انفجار مهيب در منزل مسکونی به خیر گذشت


انفجار مهيب در منزل مسکونی به خیر گذشت

به گزارش ستاد خبری 125 ، انفجار در طبقه فوقانی منزل مسکونی واقع در بلوار نواب صفوی خیابان عفت، حادثه آفرید.محمدرضا رحیمی معاون عمليات سازمان در مورد این انفجار مهیب گفت : این حادثه رأس ساعت 20:01 دیشب 8 دیماه رخ داد، شدت انفجار به حدی بود که درب و پنجره های ساختمان را از جا کنده و هر کدام به طرفی پرتاب کرده بود .خوشبختانه این حادثه فاقد تلفات یا مصدومی بوده است.