نمایشگر دسته ای مطالب

ایجاد یک ساختار منسجم در جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است.

ایجاد یک ساختار منسجم در جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است.


ایجاد یک ساختار منسجم در جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است.

در نشست بررسی واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی ونظارت دقیق بر عملکرد آن ،جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری با بیان این مطلب که ضرورت ایجاد یک ساختار منسجم و قوی برای جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است گفت : جلوگیری از تخلفات شهری به نوعی احترام به حقوق شهروندان است و این سبب می شود تا ایجاد امنیت روانی برای شهروندان به وجود آید .

جعفر امین مقدم افزود تجمیع فعالیت های حوزه اجراییات در قالب منطقه محوری از نکاتی است که میتواند علاوه براشرافیت کامل مدیران مناطق بر موارد مختلف تخلفات اعم از ساختمانی ،فضای سبز،خاک ونخاله ، سد معبرو غیره ،سبب شود تا نظارت کامل تر و جامع تری براین موارد انجام گیرد .

معاون خدمات شهری همچنین اظهار داشت ایجاد ساختار مناسب برای ناظرین مقیم و ناظر عالیه با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نیز در حال آماده شدن است که برای اجرای مطلوب این قرارداد در اختیار مناطق گذاشته خواهد شد .

در این نشست که مدیران مناطق دو ،سه، چهار و تاریخی و همچنین مدیر سرمایه انسانی و مدیرنوسازی و تحول اداری نیز حضور داشتند مدیران مناطق ضمن اعلام آمادگی برای اجرای طرح منطقه محوری در خصوص اجراییات بر رفع مشکلات کمبود نیروی انسانی در این واحد تاکید نمودند .