نمایشگر دسته ای مطالب

ایده ی خلاقانه طرح ساخت مصالح ساختمانی با استفاده از پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت

ایده ی خلاقانه طرح ساخت مصالح ساختمانی با استفاده از پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت


ایده ی خلاقانه طرح ساخت مصالح ساختمانی با استفاده از پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت

در نشستی که به منظور بررسی ابعاد مختلف طرح ساخت مصالح ساختمانی با استفاده از پسماندهای شهری توسط دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ارائه گردید جمال الدین عزیزی شهردار یزد استفاده از زباله‌های شهری برای تولید محصول را بسیار حائز اهمیت دانست وگفت استفاده از زباله‌های شهری منجر به ایجاد یک چرخه اقتصادی می‌شود که در آن، به جای دفن کردن زباله‌های طبیعی، از آن استفاده می‌شود.وی از این ایده خلاقانه حمایت کرد .و عنوان کرد تبدیل پسماندهای شهری به یک محصول می تواند اثرات زیست محیطی خوبی را به دنبال داشته باشد و با توجه به اینکه این طرح در حالت ابتدایی وآزمایشگاهی قراردارد میتواند با بررسی ابعاد گوناگون به محصولی کاربردی تر تبدیل گردد در ادامه این نشست حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری نیز با بیان این مطلب که امروزه مدیریت پسماند یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی شهرهای جهان و عمدتا در کشورهای در حال توسعه است، گفت استفاده از چنین رویکردهای خلاقانه‌ای می‌تواند راه‌حلی برای مقابله با این معضل باشد. وی بازیافت پسماند شهری و استفاده از مواد برای بازگرداندن به چرخه تولید در بسیاری از کشورهای جهان را امری طبیعی دانست وخاطرنشان کرد استفاده از پسماندهای دورریز که عمدتا وارد کوره‌های زباله سوزی شده یا دفن می‌شوند- برای تولید مصالح و مواد کارآمد نگاهی خلاقانه به مدیریت بازیافت پسماند است.در این نشست همچنین نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی،اداره کل محیط زیست، مدیریت امور شهری استانداری ،مرکز بهداشت شهرستان ،سازمان مدیریت پسماند وسازمان عمران و بازآفرینی برای بررسی ابعاد این طرح نیز حضور داشتند .