نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از سیلبندهای شهر یزد برای آمادگی در مقابل سیلابهای احتمالی آغاز شد

بازدید از سیلبندهای شهر یزد برای آمادگی در مقابل سیلابهای احتمالی آغاز شد


بازدید از سیلبندهای شهر یزد برای آمادگی در مقابل سیلابهای احتمالی آغاز شد

با شروع فصل پاییز و به منظور بررسی تمامی اقدامات صورت گرفته در خصوص کنترل سیلاب های احتمالی ، بازدید از مسیل های اطراف شهر یزد در دستور کارسرپرست مدیریت بحران شهرداری قرار گرفت .

سلیمیان در اولین بازدید میدانی که ازسیلبند فاز 3 صورت گرفت تمامی نکات فنی اعم ازحوضچه ذخیره ،دریچه سرریز و مسیل های منتهی به این سلبند را با حضور مشاور مورد بررسی قرار داد . درادامه این بازدید مشاهده شد که متاسفا نه ضمن تخلیه نخاله های فراوان در قسمت حوضچه سیلبند ،قسمتی از سیلبند قدیم نیز مورد تعرض و تخریب واقع شده که می بایست معارض این بخش از سیلبند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی گردد .

سرپرست مدیریت بحران شهرداری در این بازدید به اهمیت وجود سیلبند ها در مواقع بارندگی اشاره کرد و گفت : هدایت آبهای سطحی به پشت سیلابها موجب می شود تا خطرورود سیلاب احتمالی به شهر ،شهروندان را تهدید ننماید .وی گفت ما از شهروندان تقتضا داریم در خصوص تخلیه نخاله های ساختمانی در مسیر اطراف سیلبندهای ایجاد شده خودداری نمایند زیرا این موضوع خطر انحراف مسیر سیل را به دنبال خواهد داشت .در این بازدید سید محمد میرجلیلی رییس سازمان آتش نشانی و مسئول کارگروه ایمنی ،آتش نشانی و امداد ونجات ،حمید رضا رحیمدل مسئول کارگروه سیلاب های شهری و رییس سازمان مدیریت پسماند ورضا جدیدی از سازمان عمران و بازآفرنی نیز نیز حضور داشتند