نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید دوره ای از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران خدمات شهری در جهت نظارت اصولی و افزایش سطح خدمات

بازدید دوره ای از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران خدمات شهری در جهت نظارت اصولی و افزایش سطح خدمات


بازدید دوره ای از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران خدمات شهری در جهت نظارت اصولی و افزایش سطح خدمات

محمد رضا میرجلیلی مدیرهماهنگی و نظارت بر خدمات شهری در بازدید از تجهیزات وماشین آلات به کارگیری شده در امرخدمات رسانی مطلوب به شهروندان گفت : با عنایت به مفاد قرارداد جدید واگذاری امور خدمات شهری مناطق پنجگانه شهر یزد تعداد 37 دستگاه خودرو پرس زباله کش 6 تن برای جمع آوری زباله ،3 دستگاه نیسان پرس زباله کش برای مسیرهای کم عرض ،19 دستگاه خودرو رو باز برای جمع آوری سرشاخه ،لاستیک و خاک و نخاله بلا صاحب ،5 دستگاه خودروی جدول شوی ،5 دستگاه خودروی واترجت برای شستشوی المانها ،7 دستگاه جاروب خیابانی و 5 دستگاه خودرو تجهیز شده برای جمع آوری سگ های بلاصاحب مورد استفاده قرار گرفته است .

میرجلیلی در ادامه اظهار داشت به دلیل جلوگیری ازهرگونه تعلل در امر خدمت رسانی به شهروندان و همچنین اطمینان از کارآیی ماشین آلات در طول دوره پیمان ،برنامه بازدید دوره ای از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران خدمات شهری در دستور کار قرار گرفته است .

وی همچنین به تجهیزات مدیریت بحران در مناطق اشاره کرد و گفت : در این قرارداد پیمانکاران موظف به تهیه تجهیزات مورد نیاز برای مواقع بحران و بارندگی شده اند که نحوه استفاده از تجهیزات مذکور و آموزشهای لازم با هماهنگی مدیریت بحران شهرداری و سازمان آتش نشانی در حال انجام است .