بازدید سرزده معاون خدمات شهری از پروژه های عمرانی سازمان آرامستانها