نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید صمیمانه مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها استانداری یزد

بازدید صمیمانه مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها استانداری یزد


بازدید صمیمانه مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها استانداری یزد

صبح روز یکشنبه مورخ 1394/06/22 مدیرکل محترم امور شهری استانداری یزد و آقای دشتی و سرکار خانم بلدی کارشناسان اموردفتر شهری از محل ساختمان جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد بازدید واز نزدیک با نحوه کار وخدمت رسانی این سازمان آشنا شدند.

دراین نشست که درمحل کار مدیر عامل محترم سازمان پسماند آقای مهندس رحیمدل تشکیل گردید پیرامون مسائل خدمات شهری، ومسائل مربوط به مدیریت پسماند وامور جاری سازمان بحث وتبادل نظر گردید. در پایان آقای مهندس خادمی به کلیه پرسنل زحمتکش سازمان خسته نباشید گفته و آروزی توفیق و سربلندی نمود.