بازدید علمی دانش آموزان از شیوه مدیریت پسماندهای شهرجهانی یزد

بازدید علمی دانش آموزان از شیوه مدیریت پسماندهای شهرجهانی یزد

به مناسبت هفته ملی هوای پاک دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) از مرکز جمع آوری و پردازش پسماندخشک ، محل دفن پسماندهای عادی شهر ، باسکول و کارخانه کمپوست شهرداری یزد دیدن کردند.

طی این بازدید کارشناسان سازمان ضمن ارائه توضیحاتی دررابطه با روند پردازش پسماند خشک و نقش تفکیک پسماندها ، پیرامون روز ملی هوای پاک و لزوم حفاظت محیط زیست ، کاهش تولید پسماند و اصلاح الگوی مصرف مطالبی را بیان نمودند.

گفتنی است هدف از این بازدید ، آشنایی و مشاهده عینی دانش آموزان از روند کار ، تفکیک پسماند و مدیریت صحیح آن و همچنین همکاری در جهت داشتن ممحیط زیستی سالم می باشد.