بازدید مسئولین از ستاد فرماندهی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد

بازدید مسئولین از ستاد فرماندهی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد

بازدید صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و ابوترابی عضو شورای اسلامی شهراز مجموعه خدمات شهری شهرداری یزد در مورخ 97/11/23 با توجه به بارندگی های سطح شهر و آماده باش صد در صدی دستگاههای اجرایی مربوطه