بازدید معاون خدمات شهری از نحوه اجرای هدایت آبهای سطحی

بازدید معاون خدمات شهری از نحوه اجرای هدایت آبهای سطحی

با توجه به احتمال وقوع بارندگی ها و لزوم اهمیت هدایت آبهای سطحی و پیشگیری ازآبگرفتگی معابر ،معاون خدمات شهری شهرداری یزد از محل زیر گذر همافر که یکی از نقاط اصلی آبگرفتگی بود حین انجام عملیات حفر کانال ،لوله گذاری و زیر سازی و مرمت آسفالت بازدید نمود .در این بازدید حسین صالحیان گفت با توجه به شناسایی نقاط آبگیردر سطح شهر،تمام مناطق می بایست نسبت به هدایت و دفع آبهای سطحی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در زمان بارندگی ها ،آبگرفتگی معابر را به حداقل برسانیم