بازدید معاون خدمات شهری و کارشناسان سیما ، منظر از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران