بازدید هفتگی و میدانی معاونین خدمات شهری مناطق پنجگانه از سطح شهر

بازدید هفتگی و میدانی معاونین خدمات شهری مناطق پنجگانه از سطح شهر

با توجه به اهمیت نظارت و کنترل بر مسائل و مشکلات شهری  بازدید میدانی و هفتگی معاونین خدمات شهری مناطق پنجگانه به همراه قائم مقام حوزه معاونت خدمات شهری و مدیر خدمات به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون موارد و مسائل موجود در مناطق انجام می شود.این بازدید ها از ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه ها در یکی از مناطق آغاز و پس از نشست در ساعت 9 صبح به اتمام می رسد که می تواند گامی موثر برای رسیدگی به حل مشکلات و موارد موجود در مناطق باشد