نمایشگر دسته ای مطالب

با حضور نماینده هیئت علمی دانشگاه یزد ، استفاده از روش توموگرافی در نگهداری درختان مورد بررسی قرار گرفت

با حضور نماینده هیئت علمی دانشگاه یزد ، استفاده از روش توموگرافی در نگهداری درختان مورد بررسی قرار گرفت


با حضور نماینده هیئت علمی دانشگاه یزد ، استفاده از روش توموگرافی در نگهداری درختان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز در جلسه ای با حضور نماینده هیئت علمی دانشگاه یزد، در خصوص استفاده از روش توموگرافی جهت بررسی وضعیت سلامت درختان ، بحث و بررسی شد.

رسولی رئیس سازمان در این رابطه گفت: روش توموگرافی عبارت است از ارسال امواج به دو ناحیه یقه و نیم تنه درختان(در محل ساقه) که با استفاده از بازتاب این امواج ، گراف هایی ترسیم و سپس با استفاده از نرم افزار های تخصصی برخی پارامترها اندازه گیری خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این روش برای هر درخت بصورت میدانی این بررسی انجام و علاوه بر آن ارتفاع درخت، موقعیت مکانی آن و سایر اطلاعات اضافه خواهد شد. از جمله فواید این روش تهیه شناسنامه، بررسی وضعیت مورفولوژِی، وضعیت سلامت، پیش بینی میزان مقاومت به سرعت باد و ... می باشد.

رسولی در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از روش های نوین در پایش درختان عنوان کرد: علی رغم هزینه قابل توجه این طرح علمی، انشا... با تامین اعتبار ریالی، بلوار 22 بهمن بعنوان گزینه اولیه اجرای طرح مذکور بصورت آزمایشی اجرا خواهد شد.