برخورد شدید مینی بوس با پراید

برخورد شدید مینی بوس با پراید

ساعت 14:30 دیروز دوشنبه 24 تیر ماه

رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام رانندگی برخورد شدید يكدستگاه خودروي مینی بوس به عقب يكدستگاه پراید منجر به مصدوميت و محبوس شدن راننده پراید مي شود.

سعید ایران نژاد بازرس و رئیس ایستگاه شماره 5 که در محل حادثه حضور داشت گفت : یک دستگاه مینی بوس با 1 نفر سرنشین به نام آقای – س(راننده) به علت نامعلومی با عقب یک دستگاه پراید با یک نفر سرنشین به نام آقای – ر (راننده) برخورد کرده و می ایستد.

ایران نژاد گفت:در جریان این حادثه تنها سرنشین خودرو پراید مجروح محبوس شده بود که آتش نشانان در یک عملیات خیلی حساس وی را آزاد و به بیرون از اتاقک خودرو منتقل و تحویل عوامل اورژانس نمودند.