بررسی اقدامات اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری در جهت رفع سد معابر

بررسی اقدامات اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری در جهت رفع سد معابر

در نشستی که درساختمان اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد با حضور حسین صالحیان برگزار شد به موضوعاتی از قبیل جمع آوری متکدیان سطح شهرو همچنین ساماندهی دست فروشان در گوشه خیابانها اشاره شد. درابتدای این جلسه سیف الدینی گزارشی از عملکرد نیروها وهمچنین رضایت مندی از میزان همکاری نیروی انتظامی ارائه داد وگفت یکی دیگر از اقدامات مهم صورت گرفته برای مغازه های میوه فروشی بوده که هم بخشی از پیاده رو را اشغال نموده و با پارک نمودن وانت میوه روبروی مغازه نیز موجب ترافیک و نارضایتی همشهریان می شده اند، اخطار داده شده و از این به بعد در صورت فروش میوه از داخل وانت، با آنها برخورد می گردد . در ادامه این نشست معاون خدمات شهری ضمن تقدیر از عوامل اجرایی و همچنین نیروی انتظامی بیان کرد ارائه هر گونه خدمتی که در راستای افزایش نظم شهری و رعایت حقوق شهروندی باشد برای شهرداری و مجموعه معاونت خدمات شهری ارزشمند است .همچنین در ادامه در خصوص نحوه مبلمان شهری جهت بعضی از مشاغل از جمله رستورانها،اغذیه ،شیرینی فروشی و غیره ارائه نظر گردید