بررسی موضوعات مشترک سازمان سیما، منظر و فضای سبز وسازمان فاوا با حضور معاون خدمات شهری شهرداری یزد

بررسی موضوعات مشترک سازمان سیما، منظر و فضای سبز وسازمان فاوا با حضور معاون خدمات شهری شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، جلسه مشترک هیئت مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز با رئیس محترم سازمان فاوای شهرداری یزد برگزار گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان گفت: در این جلسه که با حضور معاونت محترم خدمات شهری و رئیس سازمان فاوای شهرداری تشکیل شد مسائلی از قبیل هوشمند سازی میادین و بوستان ها در خصوص آب، برق و ...، راه اندازی سیتم بارکدخوان و QR برای دستگاه های بازی بوستان ها، پیشنهاد طرح ایجاد لایه حفظ باغات و فضای سبز عمومی و خصوصی در نرم افزار های شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.