برگزاری دوره آموزشی ضابطین دادگستری در حوزه معاونت خدمات شهری


 

بنا به گزارش حوزه معاونت خدمات شهری،  دوره آموزشی ضابطین دادگستری با حضور آقای حداد، معاون دادگستری و مهندس امین مقدم معاون خدمات شهری در حال برگزاری می باشد.

مهندس امین مقدم در این زمینه افزود: به استناد ماده 16 قانون مدیریت پسماند و به لحاظ اهمیت آشنایی متولیان امر خدمات شهری با مسائل حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط، دوره آموزشی مذکور برگزار و موضوعاتی چون بند 20 ماده 55  قانون شهرداری ها، ماده 686 مربوط به حفظ باغات و .... به عنوان  اولویت های آموزشی این دوره می باشد.

لازم به ذکر است در این دوره که در در محل سالن کنفرانس شهرداری یزد در حال برگزاری می باشد، کلیه کارشناسان حوزه معاونت خدمات شهری، ناظران عالیه، مدیران مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی، مدیران عامل سازمانهای تابعه حوزه خدمات، رئیس اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات و مسئولین خدمات مناطق و ناحیه تاریخی حضور دارند.