برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی ویژه پرسنل اجرائی سازمان مدیریت پسماند به میزبانی این سازمان و همکاری دادسرای یزد

برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی ویژه پرسنل اجرائی سازمان مدیریت پسماند به میزبانی این سازمان و همکاری دادسرای یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ، رحیم دل رئیس سازمان از برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی پسماند ویژه پرسنل نظارت و بازرسی سازمان  خبر داد .

 به گفته وی  از آنجایی که مدیریت اجرایی پسماند، شخصیتی حقیقی و حقوقی است که مسئولیت برنامه ریزی ، سازماندهی و مراقبت عملیات اجرایی مربوط به تولید ، جمع آوری ، ذخیره سازی ، حمل ونقل پسماندها را برعهده دارد لذا نحوه برخورد با متخلفین و ارجاع گزارشها به مراجع قضایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد از این رو دوره آموزشی مذکور در راستای اجرای وظایف ذاتی سازمان وبا هدف بروز رسانی دانش و افزایش سطح آگاهی مأمورین اجرایی از ظرفیتهای قانونی و همچنین  نحوه پیگیری قضایی کسانی که در زمینه زیست محیطی آلودگی  ایجاد می کنند ، برگزار شد .

لازم به ذکر است در این دوره که با حضور جلیلی نماینده دادستانی یزد برگزار گردید وی با ارائه توضیحاتی درخصوص تقسیم بندی قضائی ، تعریف قوانین مربوط به ضابطین و وظایف آنها   درخصوص ماده 16 قانون مدیریت پسماندها در زمینه نگهداری ،حمل و تخلیه پسماندها آموزشهای لازم را ارائه نمود.