نمایشگر دسته ای مطالب

بهسازی و اصلاح روشنایی بوستان شهدا با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی

بهسازی و اصلاح روشنایی بوستان شهدا با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی


بهسازی و اصلاح روشنایی بوستان شهدا با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، با توجه به اهمیت موضوع صرفه جویی در مصرف برق و در راستای اصلاح الگوی مصرف، این سازمان اقدام به تعویض چراغ های پرمصرف با فوق کم مصرف در بوستان شهدا نمود.

رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز از بهسازی و اصلاح روشنایی بوستان شهدا خبر داد و گفت: با توجه به وسعت بوستان مذکور و نیاز به صرفه جویی و بهینه سازی مصرف برق، 175 عدد چراغ خیابانی  90 وات از نوع SMD و 123 عدد چراغ 20 وات LED که همگی از نوع فوق کم مصرف بوده با چراغ های قبلی پر مصرف جایگزین شدند.

وی تصریح کرد: با جایگزینی چراغ های پر مصرف و استفاده از چراغ های فوق کم مصرف، علاوه بر صرفه  اقتصادی در زمینه حفظ و نگهداری  همچنین مصرف برق تا حد زیادی صرفه جویی می گردد.