تجهیز مخازن پارک های جدیدالاحداث

تجهیز مخازن پارک های جدیدالاحداث

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور تامین آب فضای سبز پارکهای جدیدالاحداث  و اتصال به شبکه آب خام، مخازن پارکهای جدید الاحداث تجهیز شدند.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: جهت تامین آب فضای سبز پارک های جدیدالاحداث 12 امام آزادشهر، امام هادی (ع)، شهدا، مدیران، کمیل، و بلوار ورزش جهت اتصال به شبکه آب خام با مخازن ذخیره آب پارکهای مذکور تجهیز گردید.

وی در ادامه افزود: بدین منظور با اعتباری بالغ بر 238 میلیاردریال و خرید 7 دستگاه الکتروموتور 15 کیلو وات تجهیز گردید که مخزن کارخانه جنوب نیز در ادامه این طرح قرار دارد.