نمایشگر دسته ای مطالب

تجهیز پارک های سطح شهر به وسایل بازیهای نوین وخلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خلاق

تجهیز پارک های سطح شهر به وسایل بازیهای نوین وخلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خلاق


تجهیز پارک های سطح شهر به وسایل بازیهای نوین وخلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خلاق

اولین جلسه هیئت مدیره سازمان سیما منظر فضای سبز با هدف سیاست گذاری در اجرای پروژه های سال ۱۴۰۰ سازمان تشکیل شد در این نشست جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری ضمن مطلوب ارزیابی نمودن اقدامات این سازمان در خصوص استقبال از بهار به برخی پروژههای شاخص در این سازمان در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد وگفت : تجهیز برخی پارک های سطح شهر به وسایل بازیهای نوین وخلاقانه با هدف ایجاد شور و نشاط و استقبال شهروندان از این فضاهاو همچنین ایجاد محیط های جذاب و مهارت محور برای کودکان از اولولیت برنامه های این سازمان می باشد .

معاون خدمات شهری افزود : بدین منظور و با تصمیم هیئت مدیره مقرر شد این موضوع به اداره شهر دوستدار کودک و مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری نیز منعکس تا دراین زمینه نقش موثر و فعال داشته باشند .

در ادامه این نشست سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات و عضو هیئت مدیره سازمان سیما منظر به موضوع پروژه چهلچراغ اشاره کرد و گفت با توجه به اختصاص بخشی از اعتبارات سازمان به ساماندهی تقاطع ها در سال جاری،این موضوع نیز در دستور کار سازمان قرار گیرد .

معاون خدمات شهری در این خصوص گفت : با توجه به اینکه موضوع ساماندهی تقاطع ها ، بین بخشی بوده و می بایست با مشارکت معاونت ها و مناطق شکل بگیرد لذا شورای سیاست گذاری با حضور معاونین محترم شهر سازی و معماری و امور زیر بنایی و عمران و سازمان سیما منظر وفضای سبز بعنوان مجری تشکیل و هماهنگی های لازم برای اجرای این پروژه به انجام رسد .