نمایشگر دسته ای مطالب

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند سبب تحول در نحوه مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست خواهد شد.

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند سبب تحول در نحوه مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست خواهد شد.


تدوین طرح جامع مدیریت پسماند سبب تحول در نحوه مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست خواهد شد.

جعفرامین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری در اولین نشست کمیته فنی و بررسی طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری یزد طرح جامع را به‌عنوان مبنایی برای کلیه برنامه‌ها، بودجه‌بندی‌ها و اقدامات سال‌های آتی در حوزه مدیریت پسماند دانست .

وی گفت: تدوین این طرح برای یک افق بلند مدت و ادامه دار ،درنقش چراغ راه آینده مدیریت پسماند به حساب خواهد آمد و سبب تحول در نحوه مدیریت پسماند شهری و حفظ محیط زیست خواهد شد

امین مقدم در ادامه بر ضرورت تعادل مطالعه برروی حلقه های فرایند پسماند تاکید کرد و گفت : با توجه به اهمیت نحوه مدیریت پسماند در حوزه مدیریت شهری، طرح جامع می بایست با نگاه آینده نگاری تدوین شده و از تکنولوژیها و فناوری های نوین به صورت علمی و عملی برخوردار باشد.

امین مقدم اضافه کرد : توجه به ظرفیت های اقلیمی و شرایط خاص شهریزد در تدوین طرح جامع باید با تدبیر درست و مطالعات دقیق و تطبیقی و مطابق با استاندارهای روز دنیا و به دور از طرح های کلیشه ای انجام پذیرد به طوری که بتواند پاسخگوی نیاز سالهای آینده شهر میراث جهانی باشد .

در ادامه این نشست، مشاور طرح ضمن تشریح اقدامات انجام شده ، گفت : طرح جامع مدیریت پسماند در چهارفاز پیش بینی گردیده که تا کنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی در فاز یک این طرح داشته ایم که شامل نمونه برداری به تفکیک منابع تولید وهمچنین نمونه برداری از مقصد بوده است .

در این نشست آقایان محمد رضا کوچک زاده معاون اداره کل محیط زیست استان ،مهدی مختاری مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ، محمد تقی قانعیان عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط و حمید رضا رحیمدل رییس سازمان مدیریت پسماند حضور داشتند و نکاتی در خصوص تدوین طرحی جامع وکامل برای مدیریت پسماند شهرداری یزد ارائه نمودند .